TESKOLEP L LEPIK ASFALTOWY

Lepik asfaltowy jest jednorodną masą o konsystencji pastowatej, koloru czarnego, do stosowania na zimno.

– klejenie papy do podłoży betonowych, zagruntowanych wcześniej TESKOLEPEM – G;
– wielowarstwowe sklejanie papy;
– wykonywanie łat z laminatów szklanych, papowych siatek polipropylenowych;
– wykonywanie powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej.

Lepik asfaltowy TESKOLEP – L nanosi się na powierzchnię oczyszczoną i suchą nakładając cienką warstwę za pomocą szczotki dekarskiej lub pacy. Papę przykleja się w zależności od temperatury otoczenia po upływie 5-25 minut,czyli po uzyskaniu odpowiedniej lepkości przez nałożony lepik. Następnie papę dociska się na całej powierzchni do podłoża. Najlepsze wyniki uzyskuje się smarując zarówno podłoże jak i lewą stronę papy.
Najkorzystniejsza temperatura stosowania od +5 do +20 C . Zużycie w zależności od rodzaju podłoża 0,8÷1,2kg/ m2.