TESKOLEP G GRUNTOWANIE

TESKOLEP-G jest roztworem asfaltu przemysłowego lub lepiku asfaltowego w rozpuszczalniku organicznym wraz
z dodatkami uszlachetniającymi zwiększającymi przyczepność do betonu, konstrukcji stalowych i drewna.

Przeznaczony do:
– gruntowania podłoży betonowych oraz wszelkich elementów budowlanych pod papowe izolacje przeciwwodne;
– konserwacji konstrukcji metalowych;
– zabezpieczenia przeciwwilgociowego elementów drewnianych.

Masę nanosi się na suche i oczyszczone z zanieczyszczeń podłoże, za pomocą szczotki dekarskiej lub pacy
w temperaturze +5C . W chłodniejsze dni dla łatwiejszego wykonywania prac należy opakowanie TESKOLEPU-K wstawić do ogrzewanego pomieszczenia. W zależności od stanu podłoża zużycie wynosi 0,5÷1,0 kg/m2 przy jednokrotnym nanoszeniu.
Zaleca się wykonywanie przynajmniej dwóch warstw pokrycia, warstwy nanosi się zawsze po wyschnięciu poprzedniej.

UWAGA: Nie stosować do styropianu, pap smołowych, oraz pap asfaltowych z wkładką aluminiową.