TESCOLEP K KONSERWACJA

TESKOLEP-K jest roztworem asfaltów w rozpuszczalnikach z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i dodatków uszlachetniających zwiększających przyczepność do pap asfaltowych.

TESKOLEP-K jest masą asfaltową przeznaczoną do:
– konserwacji starych pokryć dachowych,
– wykonywania izolacji z zastosowaniem wkładki zbrojonej lub bez po uprzednim zagruntowaniu TESKOLEPEM -G,
– wypełniania małych szczelin i ubytków pokryć dachowych.

Masę nanosi się na suche i oczyszczone z zanieczyszczeń podłoże, za pomocą szczotki dekarskiej lub pacy
w temperaturze +5C . W chłodniejsze dni dla łatwiejszego wykonywania prac należy opakowanie TESKOLEPU-K wstawić do ogrzewanego pomieszczenia. W zależności od stanu podłoża zużycie wynosi 0,5÷1,0 kg/m2 przy jednokrotnym nanoszeniu.
Zaleca się wykonywanie przynajmniej dwóch warstw pokrycia, warstwy nanosi się zawsze po wyschnięciu poprzedniej.