FOLIA KUBEŁKOWA

Izolacja pionowa fundamentów przeznaczona jest do wykonania izolacji pionowej fundamentów, ścian, stropów mających bezpośredni kontakt z podłożem. Dzięki zastosowaniu wytłoczeń zostaje uzyskana szczelina powietrzna pomiędzy konstrukcją budynku, a izolacją. Szczelina ta zapewnia doskonałe odprowadzenie wody i pary wodnej zapobiegając nadmiernemu zawilgoceniu i tworzeniu się ciśnienia hydrostatycznego w obszarach budynku narażonych na podmakanie. Wytłoczenia uniemożliwiają dodatkowo przesuwanie się izolacji na skutek osiadania zasypywanej ziemi. Folia ta dodatkowo sprawdza się jako izolacja tarasów, stropów, podłóg, uszczelnienie rowów odwadniających oraz jako warstwa odprowadzająca wodę w konstrukcji dachów zielonych.

Nazwa produktu Informacje o produkcie

FOLIA KUBEŁKOWA 2,5 X 20 MB

FOLIA KUBEŁKOWA 2,0 X 20 MB

FOLIA KUBEŁKOWA 1,5 X 20 MB

FOLIA KUBEŁKOWA 1,0 X 20 MB