FOLIA KUBEŁKOWA

Izolacja pionowa fundamentów przeznaczona jest do wykonania izolacji pionowej fundamentów, ścian, stropów mających bezpośredni kontakt z podłożem. Dzięki zastosowaniu wytłoczeń zostaje uzyskana szczelina powietrzna pomiędzy konstrukcją budynku, a izolacją. Szczelina ta zapewnia doskonałe odprowadzenie wody i pary wodnej zapobiegając nadmiernemu zawilgoceniu i tworzeniu się ciśnienia hydrostatycznego w obszarach budynku narażonych na podmakanie. Wytłoczenia uniemożliwiają dodatkowo przesuwanie się izolacji na skutek osiadania zasypywanej ziemi. Folia ta dodatkowo sprawdza się jako izolacja tarasów, stropów, podłóg, uszczelnienie rowów odwadniających oraz jako warstwa odprowadzająca wodę w konstrukcji dachów zielonych.

Nazwa produktu Informacje o produkcie

FOLIA KUBEŁKOWA 2,5 X 20 MB

FOLIA KUBEŁKOWA 2,0 X 20 MB

FOLIA KUBEŁKOWA 1,5 X 20 MB

FOLIA KUBEŁKOWA 1,0 X 20 MB

Dyspersyjna masa kauczukowa ECO jest jednorodną masą koloru brunatnego o konsystencji gęstopłynnej lub pastowatej, do stosowania na zimno bez podgrzewania.

Skład: dyspersja wodna asfaltów modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem środków emulgujących i inhibitorów korozji.

ZASTOSOWANIE:

ECO – dyspersyjna masa kauczukowa, przeznaczona jest do:

– wykonywania konserwacji starych asfaltowych pokryć dachowych;

– wykonywania przeciwwilgociowych izolacji pionowych i poziomych fundamentów, ścian i innych części budynków (łazienek, toalet itp.);

– wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy;

– gruntowania podłoża.

Właściwości:

– działa na lekko wilgotnych podłożach;

– regeneruje i konserwuje papy dachowe;

– jest łatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do użycia), daje się nakładać pędzlem, szczotką dekarską lub mechanicznie.

Lepik asfaltowy jest jednorodną masą o konsystencji pastowatej, koloru czarnego, do stosowania na zimno.

– klejenie papy do podłoży betonowych, zagruntowanych wcześniej TESKOLEPEM – G;
– wielowarstwowe sklejanie papy;
– wykonywanie łat z laminatów szklanych, papowych siatek polipropylenowych;
– wykonywanie powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej.

Lepik asfaltowy TESKOLEP – L nanosi się na powierzchnię oczyszczoną i suchą nakładając cienką warstwę za pomocą szczotki dekarskiej lub pacy. Papę przykleja się w zależności od temperatury otoczenia po upływie 5-25 minut,czyli po uzyskaniu odpowiedniej lepkości przez nałożony lepik. Następnie papę dociska się na całej powierzchni do podłoża. Najlepsze wyniki uzyskuje się smarując zarówno podłoże jak i lewą stronę papy.
Najkorzystniejsza temperatura stosowania od +5 do +20 C . Zużycie w zależności od rodzaju podłoża 0,8÷1,2kg/ m2.

TESKOLEP-K jest roztworem asfaltów w rozpuszczalnikach z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i dodatków uszlachetniających zwiększających przyczepność do pap asfaltowych.

TESKOLEP-K jest masą asfaltową przeznaczoną do:
– konserwacji starych pokryć dachowych,
– wykonywania izolacji z zastosowaniem wkładki zbrojonej lub bez po uprzednim zagruntowaniu TESKOLEPEM -G,
– wypełniania małych szczelin i ubytków pokryć dachowych.

Masę nanosi się na suche i oczyszczone z zanieczyszczeń podłoże, za pomocą szczotki dekarskiej lub pacy
w temperaturze +5C . W chłodniejsze dni dla łatwiejszego wykonywania prac należy opakowanie TESKOLEPU-K wstawić do ogrzewanego pomieszczenia. W zależności od stanu podłoża zużycie wynosi 0,5÷1,0 kg/m2 przy jednokrotnym nanoszeniu.
Zaleca się wykonywanie przynajmniej dwóch warstw pokrycia, warstwy nanosi się zawsze po wyschnięciu poprzedniej.

TESKOLEP-G jest roztworem asfaltu przemysłowego lub lepiku asfaltowego w rozpuszczalniku organicznym wraz
z dodatkami uszlachetniającymi zwiększającymi przyczepność do betonu, konstrukcji stalowych i drewna.

Przeznaczony do:
– gruntowania podłoży betonowych oraz wszelkich elementów budowlanych pod papowe izolacje przeciwwodne;
– konserwacji konstrukcji metalowych;
– zabezpieczenia przeciwwilgociowego elementów drewnianych.

Masę nanosi się na suche i oczyszczone z zanieczyszczeń podłoże, za pomocą szczotki dekarskiej lub pacy
w temperaturze +5C . W chłodniejsze dni dla łatwiejszego wykonywania prac należy opakowanie TESKOLEPU-K wstawić do ogrzewanego pomieszczenia. W zależności od stanu podłoża zużycie wynosi 0,5÷1,0 kg/m2 przy jednokrotnym nanoszeniu.
Zaleca się wykonywanie przynajmniej dwóch warstw pokrycia, warstwy nanosi się zawsze po wyschnięciu poprzedniej.

UWAGA: Nie stosować do styropianu, pap smołowych, oraz pap asfaltowych z wkładką aluminiową.

OPIS: pustaki szalunkowe produkowane są z betonu kruszywowego. Miedzy ścianami pustaków są duże otwory służące do wypełnienia betonem. Nazywane również szalunkami traconymi, gdyż pozwalają na brak tradycyjnego szalunku deskowanego. ZASTOSOWANIE: wszędzie tam, gdzie dotychczas tradycyjną metodą wykonywano ściany betonowe przy użyciu deskowań. W domach doskonale nadają się do wykonywania ścian piwnic. Również jako materiał na ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne. Dodatkowo do budowy szybów wind, murków oporowych, ogrodzeń.

Nazwa produktu Informacje o produkcie ILOŚC NA PALECIE

PUSTAK SZALUNKOWY "30"

SPECYFIKACJA: szerokość – 30 cm; wysokość – 25 cm; długość – 50 cm; zużycie – 8szt / m2; zużycie betonu zalewowego – ok. 0,20 m3 / m2

40 SZT

PUSTAK SZALUNKOWY "25"

szerokość – 25 cm; wysokość – 25 cm; długość – 50 cm; zużycie – 8szt / m2; zużycie betonu zalewowego – ok. 0,16 m3 / m2

50 SZT

PUSTAK SZALUNKOWY "20"

SPECYFIKACJA: szerokość – 20 cm; wysokość – 25 cm; długość – 50 cm; zużycie – 8szt / m2; zużycie betonu zalewowego – ok. 0,12 m3 / m2

60 SZT

Posiadamy stal zbrojeniową żebrowaną w 12 metrowych prętach. Oferujemy możliwość zarówno cięcia jak i dowozu materiału do klienta.

Nazwa produktu Informacje o produkcie CIĘCIE

PRĘT STALOWY 12 MM

Pręt długości o średnicy 12 mm i długości 12 mb żebrowany.

TAK

PRĘT STALOWY 10 MM

Pręt długości o średnicy 10 mm i długości 12 mb żebrowany.

TAK

PRĘT STALOWY 8 MM

Pręt długości o średnicy 8 mm i długości 12 mb żebrowany.

TAK

PRĘT STALOWY 6 MM

Pręt długości o średnicy 12 mm i długości 6 mb NIE żebrowany.

TAK

OPIS: Bloczek betonowy fundamentowy służy do wykonywania ścian fundamentów, ścian murowych, słupów oraz ścian działowych wewnątrz i na zewnątrz. Bloczki betonowe są wytrzymałe na czynniki zewnętrzne: ściskanie, mrozoodporne i wodoszczelne. Są materiałami niepalnymi. Utrzymują stabilnie i niezawodnie elementy konstrukcyjne, takie jak śruby czy wkręty.

ZASTOSOWANIE: ŚCIANY, PRZEGRODY, PODSTAWA KONSTRUKCJI

Nazwa produktu Informacje o produkcie Cena

BLOCZEK BETONOWY 20 X 25 X 30

SPECYFIKACJA: szerokość – 12 cm; wysokość – 24 cm; długość – 38 cm; zużycie – 11 szt / m2 (mur szerokości 12 cm), 21 szt / m2 (mur szerokości 24 cm), 32 szt / m2 (mur szerokości 38 cm)

60 szt

BLOCZEK BETONOWY 12 X 24 X 38

SPECYFIKACJA: szerokość – 12 cm; wysokość – 24 cm; długość – 38 cm; zużycie – 11 szt / m2 (mur szerokości 12 cm), 21 szt / m2 (mur szerokości 24 cm), 32 szt / m2 (mur szerokości 38 cm)

60 szt